Din vej ud er din egen - vejen ud af en spiseforstyrrelse

Jeg tror ikke på at der kun er én vej ud af et forstyrret forhold til mad, krop eller træning. 

Derfor vil recovery se forskellig ud for alle. Jeg tager udgangspunkt i dig, og hvad du har behov for gennem en coachende og klientcentret tilgang. Det vil sige du er eksperten i dit eget liv, og du skal beslutte hvordan din recovery skal se ud. 

Som udgangspunkt ser jeg min rolle som din allierede og din støtte til at holde fast, når det bliver svært. 

Formålet med vores samtaler er at øge din bevidsthed om dine udfordringer og hvilke overbevisninger der fastholder dig i den forstyrret adfærd, men også dine drømme, at du sætter dig mål som du kan lykkes med og øge modet til at kæmpe mod de forstyrrede tanker og adfærd. 

Min tilgang er ikke bundet til én metode, da min erfaring og viden fortæller mig at hvad der virker for én, ikke nødvendigvis virker for en anden. 

Derfor sørger jeg for løbende at videreudvikle min viden, tage kurser og sparre med andre fagprofessionelle. 
Dette sikrer mig en bred palette af værktøjer som jeg kan præsentere for dig – og dermed øge dine chancer for at lykkes.

Uddannelse og erfaring

Fokus på effektive tilgange i behandlingen af bulimi og anoreksi i de lette til moderate sværhedsgrader. Om de vigtige forskelle i tilgangen afhængigt af aldersgruppen og tilstedeværelsen af eventuel komorbiditet,  Derudover arbejdet med de pårørende, som generelt opfattes som en vigtig ressource i behandlingen af især børn og unge. Hovedvægten i kurset er på psykologisk teori om psykologiske mekanismer involveret i spiseforstyrrelsen og på introduktion til kognitive-adfærdsterapeutiske metoder, herunder inddragelse af metoder fra 3. bølge.

2-dages kursus

Viden om og erfaring med udredning, diagnosticering og behandling af Binge Eating Disorder (BED).  Fokus rettet mod praksis og berøre såvel psykoterapeutiske metoder og kropsterapi som somatiske komplikationer og diætetisk behandling.

Underviserne på kurset:Birgitte Hartvig Schousboe Faglig direktør og psykolog i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser, Lene Kiib Hecht, Adm. direktør og ledende klinisk diætist i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser samt gæsteunderviser Rene Klinkby Støvring, professor ved Center for spiseforstyrrelser, Odense Universitetshospital.

På Sønderparken startede min vej som recovery coach. I 2,5 år havde jeg individuelle coachende samtaler med en recoveryorienteret tilgang med vores beboere, der led af svære spiseforstyrrelser. Fokus var på beboernes personlige recovery proces og at støtte dem i udviklingen af en positiv identitet, ønsket om forandring, motivation og livskvalitet for at kunne mestre hverdagslivet med en spiseforstyrrelse på bedste vis.

Jeg er stolt af hvad jeg har bidraget med på dette bosted og deres beboere vil altid stå mit hjerte nært. 

Udover at jeg har deltaget i 4-dages kursus om behandling af spiseforstyrrelser i Oslo ved Villa Sult, fik jeg igangsat et helt uddannelsesforløb for alle medarbejdere, mig selv inklusiv, i vores team for svære spiseforstyrrelser på Sønderparken for at højne kvaliteten af vores arbejde.
Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt underviste os og superviserede vores arbejde med borgere med spiseforstyrrelser hen over et år.

Et fantastisk og lærerigt samarbejde.

5-dages kursus

NAU er en tilgang, hvor man kan skabe personlighedsmæssige udviklingsprocesser i den enkeltes nervesystem. NAU har et særligt fokus på følelsernes udviklingsniveau og på, hvordan der kan skabes følelsesmæssig udvikling hos de mennesker, hvor små eller store traumer har forstyrret den følelsesmæssige udvikling i opvæksten.

NAU er et analyseredskab der kan tydeliggøre, hvilken indsats der skal til for præcist at kunne understøtte en udviklingsproces hos det enkelte individ og det tager udgangspunkt i, at der altid skal arbejdes ‘nedefra’ med zonen for nærmeste udvikling.

NAU er ikke en specifik metode, men en måde at organisere den enkeltes oplevelser, den konkrete tilstand og de interventioner, der er relevante i netop en specifik situation. 

Hos LMSOS startede jeg som frivillig rådgiver, men fik hurtigt mulighed for at varetage jobbet som støttegruppeleder til brugere med BED, da jeg havde en specialviden indenfor denne spiseforstyrrelse. 
Mine primære opgaver bestod af varetagelse af gruppeforløb og rådgivning rettet til psykisk sårbare brugere af LMSOS, eller pårørende, med afsæt i den narrative tilgang og med viden og forståelse af de psykologiske effekter af spiseforstyrrelser og selvskade. Slutteligt varetog jeg også en frivillig koordinator opgave hvor fokus var på vejledning, planlægning og sparring med de andre frivillige rådgivere hos LMSOS.
Jeg har derover modtaget kurser hos LMSOS for at sikre den bedst mulige kvalitet af vores arbejde.

LMSOS har haft stor betydning for mit arbejde med spiseforstyrrelser og er en organisation jeg støtter meget op omkring.

2-dages kursus

Et kursus om hvordan vi som mennesker udvikler et lyst syn på fremtiden og mobiliserer kræfter til at forfølge vores drømme. 
På kurset fik jeg den nyeste viden og de mest relevante værktøjer fra positiv psykologi, der gør mig i stand til at hjælpe sårbare klienter med at udvikle håb, som motiverer og giver mod til at handle. 

Formålet med det 8 uger lange kursus, var at integrere en række færdigheder til effektivt at håndtere stress i hverdagen.
At styrke opmærksomheden, opnå en større indre ro, nærvær og bedre overblik.

Her blev evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Derudover arbejdedes der med kropsbevidsthed og regulering af følelser.

Et kursus der hjalp mig med at finde en større indre ro og bevidstheden om mine egne tankemønstre, samt bedre forståelse af hvordan vi mindsker deres betydning i vores hverdag.
Kurset blev afsluttet med et 9 dages stilheds-retreat på Røsnæs, hvilket var en stor, men også udfordrende oplevelse for mig.

På uddannelsen arbejdede vi med det enkelte menneske og samfundet.
Jeg fik en øget forståelse af kroppens og madens processer, men også de sociale og kulturelle rammer for mad og sundhed.
Uddannelsen lærte mig, hvordan man kan arbejde med kostmæssige og livsstilsrelaterede ændringer via undervisning, kommunikation og vejledning. 

Jeg havde en stor interesse for at lære mere om spiseforstyrrelser på uddannelsen og valgte at skrive min afsluttende bachelor opgave om BED også kaldet tvangsoverspisning.
Dette gav mig muligheden for at dykke ned i både fysiologiske mekanismer, der spiller ind, såvel som de psykiske, for at sikre den bedste behandling.

Vane- og overspisningscoach uddannelsen var et middel for mig til at forstå mine egne problematikker bedre, men gav mig også en mere nuanceret tilgang til sundhed og en bedre forståelse af psykologien bag.

Fokus kom i højere grad væk fra madens egenskaber og mere til adfærd, vaner og følelser. Vane- og overspisningscoach uddannelsen har givet mig mange vigtige værktøjer, særligt vigtigheden i altid at møde klienten med nysgerrighed, at opfordre til at være åben og undersøgende sammen med denne og hvordan vi sammen, med en ikke dømmende tilgang, bedst kan sikre at klienten lykkedes.

Morten og Anne har i særdeleshed haft en postiv effekt på min egen recovery og jeg vil evigt være dem taknemmelig for deres åbenhed og vidensdeling med mig.

Certifikater & Beviser

Intet mad kan skade dig så meget som dit forhold til maden kan

Parnian Recovery Coach

LÆR AT STOLE PÅ DIN SULT OG MÆTHED IGEN

Parnian recovery coach

I MIN E-BOG FÅR DU

Indtast dine oplysninger,
så sender jeg den til dig allerede i dag!

OBS: Husk at tjekke om
jeg er landet i dit spam-filter!

Dine informationer behandles fortroligt og opbevares så længe det er relevant.
Det betyder indtil du gør opmærksom på at du ikke længere ønsker at få e-mails fra mig.
Du kan altid trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at trykke på linket i bundet af mailen eller ved at kontakte mig på kontakt@recoverycoaching.dk og oplyse at du ikke længere ønsker at modtage mails og tilbud.